Evästeet

Kiva, kun olet täällä! Jotta vierailusi sivustollani olisi mahdollisimman mielekäs, sivusto käyttää evästeitä. Evästeiden käyttö tekee sivujen käytöstä sinulle helppoa, nopeaa ja käyttäjäystävällistä.

Käyttämällä sivustoa annat suostumuksen sivujen toiminnan kannalta välttämättömille evästeille. Sivusto ei käytä kolmannen osapuolen analytiikka- tai markkinointievästeitä.

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, joita tallennetaan käyttäjän laitteelle sivuston käytön yhteydessä. Välttämättömät evästeet ovat anonyymejä, eivätkä ne sisällä yksilöiviä tietoja. Evästeet eivät myöskään pysty lukemaan tietoa tietokoneeltasi tai mobiililaitteestasi.

Voit aina halutessasi poistaa tai estää kaikki evästeet selaimesi asetuksista.

 

Muiden selaimien ohjeita evästeiden estämisellä löydät kätevästi Googlesta hakemalla selaimesi nimellä ja hakusanalla ”evästeet” tai ”cookies”.

Voit estää myös sivujen toiminnan tai kehittämisen kannalta välttämättömien evästeiden käytön verkkoselaimesi asetuksista.

Huomioithan, että kaikkien evästeiden estäminen selaimen asetuksista haittaa sivujen normaalia toimintaa.

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste on luotu 31.10.2022.

 

1 Rekisterinpitäjä

Yrityksen nimi: Anna Nicolina (tmi)

Y-tunnus: 3115316-5

Yhteystiedot: Anna Wallin, Tunturikatu 12 A 32, 00100 Helsinki

Sähköposti: hello@annanicolina.com

 

2 Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Nimi: Anna Wallin (perustaja)

Sähköposti: anna@annanicolina.com

Puhelinnumero +358 40 9131593

 

3 Rekisterien nimet

1 Anna Nicolina (tmi) asiakas- ja markkinointirekisteri

2 Anna Nicolina (tmi) uutiskirjeen tilaajarekisteri

 

4 Oikeusperuste, henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja niiden säilytys

Tämän selosteen tarkoitus on tiedottaa Anna Nicolina (tmi) verkkosivustokävijöitä ja palveluiden käyttäjiä henkilötietojen keräämisestä, käytöstä ja tallentamisesta.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on asiakassuhteen ja palvelun toiminnan kannalta välttämättömät perusteet sekä rekisterin tarve sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteen ylläpito, asiakkaan ja Anna Nicolina (tmi) oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen, henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely palveluihin liittyviin tarkoituksiin sekä markkinointiin. Kerättyjä tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Verkkosivusto voi sisältää linkkejä myös ulkopuolisille sivustoille tai muihin resursseihin. Tämä tietosuojaseloste ei sovellu niiden käyttöön, joten kehotamme tutustumaan niitä koskeviin tietosuojaselosteisiin erikseen. Linkki muuhun kuin Anna Nicolina (tmi) verkkosivustoon ei ole osoitus siitä, että Anna Nicolina (tmi) vastaa kyseisen sivuston sisällöstä tai tukee sen omistajaa.

 

5 Rekisterin tietosisältö

Tilaamalla tai käyttämällä Anna Nicolina (tmi) palveluita hyväksyt, että keräämme sinuun liittyvää tietoa tämän rekisteri- ja tietoturvaselosteen mukaisesti.

Rekisteriin tallennetaan vain sinun itsesi meille toimittamia tietoja, joita tarvitaan palvelumme toteuttamiseen ja laskuttamiseen.

Rekisteriin tallennettavia tietoja voivat olla:

  • etu- ja sukunimi
  • sähköpostiosoite
  • puhelinnumero
  • yritys/organisaatio sekä työtehtävä
  • palveluiden tilaushistoria
  • laskutustiedot
  • verkkoyhteyden IP-osoite
  • muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin sekä verkkosivuston tai palveluidemme kannalta tarpeelliset tiedot.

 

Joitain julkisia tietoja, kuten y-tunnus, voidaan hakea rekisteriin internetistä profiilin täydentämiseksi laskutusta varten.

 

6 Tietojen säilytysaika

Anna Nicolina (tmi) säilyttää henkilötietoja vähintään lain tai säädösten vaatiman ajan. Asiakastietojen säilytysaika voi liiketoiminnan normaalien ja laillisten tavoitteiden saavuttamiseksi olla pidempi. Päättyneiden asiakkuuksien osalta kaikki talletetut tiedot käydään läpi aika ajoin ja tarpeettomat henkilötiedot poistetaan.

Voit koska tahansa pyytää meitä poistamaan osan tai kaikki tietosi joko jostain tai kaikista rekistereistämme. Huomioithan kuitenkin, että voimme poistaa tietosi rekisteristä vain, jos meillä ei ole laillista pakollista syytä säilyttää niitä (kuten esimerkiksi voimassa oleva sopimus tai muu tarkoitus, jota varten tietojasi tarvitaan toistaiseksi).

 

7 Säännönmukaiset tietolähteet ja rekisterien yhdistäminen

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. verkkosivuilla olevien yhteydenotto- ja uutiskirjeen tilauslomakkeiden kautta, sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa meille tietojaan.

 

8 Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja säilytetään ensisijaisesti Suomessa tai muualla EU-/ETA-alueella.

Kenellä tahansa on mahdollisuus tilata Anna Nicolina ™ uutiskirje tilauslomakkeen kautta annanicolina.com -sivustolta. Nimi ja sähköpostiosoite tallennetaan uutiskirjepalveluntarjoajan MailerLite toimesta (ISO 27001 ja ISO 20000 sertifikaatit). Voit poistaa itsesi uutiskirjelistalta milloin tahansa (”unsubscribe”).

Tutustu MailerLiten tietosuojaselosteeseen: https://www.mailerlite.com/gdpr-compliance

 

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan. Kun rekisteritietoja säilytetään verkkopalvelimilla, niiden tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti sekä omissa että ulkoistamissamme palveluissa. Kaikki tiedot on suojattu vähintään salasanan taakse SSL-suojatuille palvelimille. Kotisivumme ovat kokonaan SSL-suojattuja.

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

10 Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli haluat tarkistaa sinusta tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, sinun tulee lähettää tarkistuspyyntö rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa; pääsääntöisesti kuukauden kuluessa.

Halutessasi rekisteriotteen tiedoistasi, mainitsethan minkä rekisterin tiedot haluat tarkasteluun. Rekisterien nimet löytyvät tietosuojaselosteen kohdasta 3.

 

11 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistettavan rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Rekisteröidyillä on myös muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää suoraan rekisterinpitäjälle.

 

Oikeuksiasi ovat esimerkiksi:

– oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot

– oikeus tietojen oikaisemiseen

– oikeus käsittelyn oikeus vastustaa käsittelyä

– oikeus peruuttaa suostumus

– oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

 

12 Selosteen päivittyminen

Kehitämme jatkuvasti palveluitamme. Anna Nicolina (tmi) pidättää oikeuden tietosuojaselostetta koskeviin muutoksiin ja päivityksiin. Tiedotamme muutoksista tässä dokumentissa. Muutokset tulevat voimaan välittömästi aina tällä sivulla julkaistun myötä.